Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Thời gian học Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu là bao lâu?

Thời gian học Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu là cơ hội giúp bạn đảm bảo yêu cầu về trình độ, tay nghề do Bộ Y tế và các đơn vị tuyển dụng đưa ra. Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu TPHCM ...

Read More »

Học Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM phải thi hay xét tuyển đầu vào?

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TP.HCM năm 2017

Tôi có nguyện vọng  học chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược tại TPHCM nhưng không biết hình thức học chuyển đổi phải thi hay xét tuyển đầu vào? Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TP.HCM năm 2017 Chuyển đổi Văn bằng 2 ...

Read More »