Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Học Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM phải thi hay xét tuyển đầu vào?

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TP.HCM năm 2017

Tôi có nguyện vọng  học chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược tại TPHCM nhưng không biết hình thức học chuyển đổi phải thi hay xét tuyển đầu vào? Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TP.HCM năm 2017 Chuyển đổi Văn bằng 2 ...

Read More »